Till skolor

Här kan du som arbetar inom skolan få tips på hur du kan använda naturen och Cykelleden Skåne som en arena för lärande, fysisk aktivitet och hälsa.

Cykelvänlig skola

Cykelvänlig skola är ett kostnadsfritt digitalt stöd till alla skolor, kommuner och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Utifrån en checklista med olika kriterier, kan skolor se sitt nuläge och sedan ta fram en handlingsplan för att förbättra sitt arbete mot att bli en cykelvänlig skola. Som stöd, har Cykelvänlig skola satt ihop en verktygslåda. 

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.