Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att cykelledenskane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skane.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post så hjälper vi dig. 

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Textstorlek

Du kan ändra storlek på text och kolumner genom att använda webbläsarens inställningar. Beroende på vilken webbläsare du använder kan du :

  • Ändra storleken genom att under menyn Visa välja Textstorlek eller Zoom.
  • Öka storleken genom att trycka på tangenten Ctrl (Commando i MacOS) och sedan på +. Minska storleken genom att trycka på tangenten Ctrl (Commando i MacOS) och sedan på -.
  • Ändra storlek/zooma genom att hålla ned Ctrl i Windows och sedan skrolla med hjulet om du har en mus med ett skroll-hjul.
  • Har du anpassat textstorleken i ditt operativsystem kan det också att påverka utseendet på vår webbplats.


Andra anpassningar

Om du vill ha en annan färgsättning eller vill påverka tillgängligheten på något annat sätt är det bäst att använda de hjälpmedel som finns inbyggda i Windows, MacOS och många Linuxversioner. Det underlättar användandet för webbplatsen. Titta i manualen för din dator så får du mer info.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. 

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det. 

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

  • Vissa kontaktformulär är inte fullt ut tillgängliga.

Läs Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), version 2.1 - webbplats på engelska (w3.org)